اطلاعات تماس
تلفن
۳۳۹۶۴۱۱۱ ۲۱ ۰۰۹۸
۳۳۹۴۰۰۴۳ ۲۱ ۰۰۹۸
۳۳۹۹۵۱۰۴ ۲۱ ۰۰۹۸
۳۳۹۲۴۴۸۰ ۲۱ ۰۰۹۸

فکس
۳۳۹۸۳۴۹۱ ۲۱ ۰۰۹۸

تلفن همراه
۹۱۲۲۰۹۸۹۲۴ ۰۰۹۸
۹۱۲۳۳۷۰۱۳۹ ۰۰۹۸

پست الکترونیک
دفتر مرکزی تهران،
آدرس: خیابان خیام شمالی ، روبروی پارک شهر ، کوچه قورخانه ، پلاک 78


       

لیست قیمت محصولات پلی گستر 02133964111

۱۳:۵۳:۲۷ ۱۳۹۹/۷/۶

محصولات جدید پلی گستر 02133964111


کنتور ابفر

کنتور ابفر...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
قیمت کنتور ابفر

قیمت کنتور ابفر...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
کنتور آب اب بان

کنتور آب اب بان...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
نماینده کنتور اب ابفر

نماینده کنتور اب ابفر...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
کنتور آب خانگی چینی

کنتور آب خانگی چینی...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
عامل فروش کنتور ابفر

عامل فروش کنتور ابفر...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
کنتور آب دیجیتال آپارتمانی

کنتور آب دیجیتال آپارتمانی...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
کنتور فلنجی ابفر

کنتور فلنجی ابفر...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
نمایندگی فروش کنتور اب بان

نمایندگی فروش کنتور اب بان...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
نمایندگی فروش کنتور آب خانگی

نمایندگی فروش کنتور آب خانگی...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
نمایندگی کنتور آب هوشمند

نمایندگی کنتور آب هوشمند...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
کنتور آب 3 اینچ

کنتور آب 3 اینچ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
فروشنده کنتور ابفر

فروشنده کنتور ابفر...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
نمایندگی کنتور اب DM

نمایندگی کنتور اب DM...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
کنتور ابفر

کنتور ابفر...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
قیمت کنتور اب ابفر

قیمت کنتور اب ابفر...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
کنتور آب مولتی جت فراسنج

کنتور آب مولتی جت فراسنج...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
کنتور آب مولتی جت پیستونی

کنتور آب مولتی جت پیستونی...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
کنتور آب مولتی جت خشک

کنتور آب مولتی جت خشک...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
کنتور آب مولتی جت آلمانی

کنتور آب مولتی جت آلمانی...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
قیمت کنتور آب ماد

قیمت کنتور آب ماد...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
خرید کنتور آب ماد-فروش کنتور آب ماد

خرید کنتور آب ماد-فروش کنتور ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
قیمت کنتور آب روتاری

قیمت کنتور آب روتاری...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
کنتور آب روتاری

کنتور آب روتاری...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
قیمت کنتور اب DM

قیمت کنتور اب DM...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
کنتور آب-آب بان r160

کنتور آب-آب بان r160...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
کنتور آب- آب بان r125

کنتور آب- آب بان r125...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
فروش کنتور اب DM

فروش کنتور اب DM...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
کنتور آب مولتی جت

کنتور آب مولتی جت...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
کنتور آب ماد

کنتور آب ماد...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
کنتور آب روتاری پیستونی

کنتور آب روتاری پیستونی...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
خرید کنتور اب DM

خرید کنتور اب DM...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
کنتور اب اپارتمانی استاندارد

کنتور اب اپارتمانی استاندارد...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
نمایندگی کنتور اب اپارتمانی

نمایندگی کنتور اب اپارتمانی...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
کنتور چدنی ابفر

کنتور چدنی ابفر...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
تامین کننده کنتور ابفر

تامین کننده کنتور ابفر...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
خرید کنتور ابفر

خرید کنتور ابفر...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
کنتور r160 ابفر

کنتور r160 ابفر...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
کنتور 4 اینچ ابفر

کنتور 4 اینچ ابفر...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
کنتور r100 ابفر

کنتور r100 ابفر...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
فروش کنتور ابفر

فروش کنتور ابفر...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
کنتور فلنجی اب بان

کنتور فلنجی اب بان...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
کنتور چدنی اب بان

کنتور چدنی اب بان...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
نماینده فروش کنتور ابفر

نماینده فروش کنتور ابفر...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
کنتور r100 اب بان

کنتور r100 اب بان...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
کنتور 4 اینچ اب بان

کنتور 4 اینچ اب بان...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
کنتور اب  DM

کنتور اب DM...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
کنتور اب DM3

کنتور اب DM3...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
کنتور آب دو اینچ دیجیتالی

کنتور آب دو اینچ دیجیتالی...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
تولید حوضچه کنتور اب

تولید حوضچه کنتور اب...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
تولید کننده حوضچه کنتور اب استاندارد

تولید کننده حوضچه کنتور اب ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
تولید کننده حوضچه کنتور اب پلیمری

تولید کننده حوضچه کنتور اب ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
تولید کننده حوضچه کنتور اب چدنی

تولید کننده حوضچه کنتور اب ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
تولید کننده حوضچه کنتور اب

تولید کننده حوضچه کنتور اب...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
حوضچه زمینی کنتور اب

حوضچه زمینی کنتور اب...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
حوضچه کنتور اب پلیمری

حوضچه کنتور اب پلیمری...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
حوضچه کنتور اب چدنی

حوضچه کنتور اب چدنی...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
حوضچه کنتور اب سایز بزرگ

حوضچه کنتور اب سایز بزرگ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
حوضچه کنتور اب ضد یخ

حوضچه کنتور اب ضد یخ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
حوضچه کنتور اب

حوضچه کنتور اب...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
فروشنده حوضچه کنتور اب

فروشنده حوضچه کنتور اب...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
قیمت حوضچه کنتور اب

قیمت حوضچه کنتور اب...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
نمایندگی حوضچه کنتور اب

نمایندگی حوضچه کنتور اب...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
نمایندگی فروش حوضچه کنتور اب

نمایندگی فروش حوضچه کنتور اب...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
نماینده فروش حوضچه کنتور اب

نماینده فروش حوضچه کنتور اب...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
کنتور اب خانگی سیلا SILA

کنتور اب خانگی سیلا SILA...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
کنتور اب سیلا SILA

کنتور اب سیلا SILA...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
کنتور سیلا R100

کنتور سیلا R100...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
کنتور سیلا R160

کنتور سیلا R160...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
کنتور سیلا SILA

کنتور سیلا SILA...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
نمایندگی فروش کنتور اب سیلا

نمایندگی فروش کنتور اب سیلا...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
کنتور اب بان خشک

کنتور اب بان خشک...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
کنتور اب بان نیمه خشک

کنتور اب بان نیمه خشک...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
کنتور ابفر خشک

کنتور ابفر خشک...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
کنتور ابفر نیمه خشک

کنتور ابفر نیمه خشک...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0

خروجی اخبار